Software

Co je to ten software?

Kdykoliv je řeč o výpočetní technice, je to vlastně zároveň i řeč o softwaru a hardwaru. Kdyby nepřišla na přetřes tato dvě

Přečíst

Je řeč o softwaru?

V našich řadách už dnes nenajdeme mnoho lidí, kteří by v životě neviděli žádný počítač. Výpočetní technika se v uplynulých pár desetiletích natolik rozšířila mezi

Přečíst

Potřebujeme i software

Každý, komu je zapotřebí z nějakého důvodu využívat výpočetní techniku, potřebuje v zásadě dvě věci: hardware a software. A jestli vám někdo tvrdí, že

Přečíst

Co vám říká software?

Když chce někdo v dnešní době a společnosti obstát, musí mít přinejmenším elementární schopnosti v oblasti práce s výpočetní technikou. Bez té už se dnes

Přečíst

Bez softwaru není počítač

Když má někdo využívat možností, jež v naší vyspělé době nabízí výpočetní technika, může tak bez problémů činit. Kromě schopnosti s něčím takovým pracovat

Přečíst

Bez softwaru to nejde

Umíte si představit, že byste používali výpočetní techniku bez softwaru? Já ano. Mohli byste si s ní třeba vyzdobit místnost, mohli byste z ní

Přečíst

K čemu máme software?

Když něco nevidíme, neslyšíme, nenahmatáme ani jinak neregistrujeme, obvykle o to nemáme zájem. Protože k čemu by nám něco takto iluzorního bylo, že?

Přečíst