Znáte pojem hardware?


Kdykoliv ÄlovÄ›k usedá k poÄítaÄi, aby s jeho pomocí provozoval nÄ›jakou Äinnost, usedá tento vlastnÄ› k hardwaru s nainstalovaným softwarem. Tedy pochopitelnÄ› nejde-li o nÄ›jakého blázna nebo dítko s bujnou fantazií, kteří by se obeÅ¡li vlastnÄ› i bez softwaru, a to proto, že by si jeho funkce jenom pÅ™edstavovali.
Zatímco se bez softwaru obejít dá, pouze s tím nedostatkem, že pak se s poÄítaÄem nedá dosáhnout vůbec niÄeho, bez hardwaru se s poÄítaÄem nedá dÄ›lat vůbec nic. A to proto, že hardware je, dalo by se říci, poÄítaÄ samotný. Mezi hardware spadá vÅ¡echno, co u výpoÄetní techniky fyzicky existuje, Äeho se lze dotýkat a na Äem se dá nÄ›jaký software spustit.

kancelářský stůl

K hardwaru tak patří například samotná poÄítaÄová skříň. A spolu s ní i vÅ¡echny souÄásti, jež se nacházejí uvnitÅ™ této nebo jež jsou k ní pÅ™ipojeny zvenÄí. Máme tu tak i hardware zvaný pevný disk, k tomuto pojmu patří i různé katry, síťové, grafické Äi zvukové, máme tu i monitor, i poÄítaÄovou myÅ¡, i taková zařízení jako kupříkladu skener, tiskárna, webová kamera, reproduktor, sluchátka a podobnÄ›.
VÅ¡e z oblasti hardwaru vykonává u poÄítaÄe nÄ›jakou skuteÄnou Äinnost, vÅ¡e odvádí nÄ›jakou zjevnou práci. Na nÄ›Äem můžeme pozorovat obraz, nÄ›co nám pomáhá využívat internet, z nÄ›Äeho vycházejí výtisky atd.

žena s notebookem

Což znamená, že je hardware nezbytný, pokud chceme používat výpoÄetní techniku. Bez nÄ›j by se nedal spustit žádný program, náležející pro zmÄ›nu mezi software, bez nÄ›j bychom nemohli ovládat žádoucí procesy, jež v poÄítaÄi mají probíhat.
ProstÄ› je hardware nezbytnou souÄástí výpoÄetní techniky, a byÅ¥ by nám bez softwaru nebyl k niÄemu a jenom zabíral nÄ›kde místo, neobejdeme se bez nÄ›j. A na jeho kvalitách záleží nejen to, zda to bude fungovat, ale i to, jak se nám bude nÄ›jaká Äinnost s výpoÄetní technikou daÅ™it.
A proto je záhodno pÅ™i výbÄ›ru hardwaru nepochybit. Bylo by to jenom k naší Å¡kodÄ›.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Share on facebook
Sdílet na Facebooku