Znáte pojem hardware?


Nejednou se můžeme v Å¾ivotÄ› dostat do situace, kdy máme diskutovat s nÄ›kým dalším a bÄ›hem takové diskuse dojde i na výpoÄetní techniku. Tato je nÄ›Äím, co už je dnes spojeno s naÅ¡imi životy pomalu neoddÄ›litelnÄ›, bez podobných zařízení už se dnes obejde vskutku jen málokdo, a tak se i na toto téma může snadno stoÄit Å™eÄ. A aby ÄlovÄ›k v takových chvílích nebyl takzvanÄ› mimo mísu, aby se nestalo, že tento nebude v obraze, je tÅ™eba mít pÅ™ehled aspoň o tom nejzákladnÄ›jším, co se k tomuto tématu vztahuje.

procesor poÄítaÄe

Nikoho by tak nemÄ›lo zaskoÄit, zazní-li tÅ™eba pojem hardware. Protože to je nÄ›co, co lze brát v této problematice jako naprostou samozÅ™ejmost, co nelze neznat. Je to totiž totéž, jako kdybyste se dejme tomu bavili o nábytku a nevÄ›dÄ›li, co to je nábytek, jako kdyby byla s nÄ›kým vedena Å™eÄ o jídle a tento nevÄ›dÄ›l, jak takové jídlo vypadá.
Protože hardware musí nevyhnutelnÄ› znát každý, kdo už nÄ›kdy vidÄ›l nÄ›jaký poÄítaÄ. A to bez ohledu na to, o jakou Å¡lo znaÄku, o jaký typ a jak byl tento starý. A vlastnÄ› zná možná nÄ›jaký hardware i ten, kdo nikdy poÄítaÄ jako takový nevidÄ›l, protože se tu nejedná jenom o tento.

obrázek procesoru

Hardware je zkrátka vÅ¡echno, co nÄ›jak souvisí s výpoÄetní technikou a co se dá uvidÄ›t a uchopit. Je to vÅ¡echno, co je tu poskládáno z nÄ›jakých souÄástek, co je vyrobeno z nÄ›jakého materiálu. Zkrátka a dobÅ™e to může být jak poÄítaÄová skříň a vÅ¡echno to, co je uvnitÅ™ této pÅ™imontováno, tak i monitor, i klávesnice, poÄítaÄová myÅ¡, skener, tiskárna a podobná zařízení, jež spojena s poÄítaÄem dokážou vykonávat nÄ›jakou funkci.
Kterou ale pochopitelnÄ› vykonávat sice mohou, ale také nemusí. Protože hardware není u podobné techniky jeÅ¡tÄ› ani zdaleka vším. Aby byl tento k nÄ›Äemu, musí se do nÄ›j nainstalovat i potÅ™ebné programy, tedy software, je tÅ™eba tímto vdechnout hardwaru pomyslnÄ› život.
Protože hardware sám o sobÄ› neznamená nic. Ale bez nÄ›j by vůbec výpoÄetní techniky nebylo.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Share on facebook
Sdílet na Facebooku