Znáte pojem hardware?


Máte chvíli Äasu? Jestli ano, vypnÄ›te svůj poÄítaÄ a pořádnÄ› si ho prohlédnÄ›te. Co uvidíte? V první chvíli to bude nejspíše monitor, klávesnice a poÄítaÄová myÅ¡, tedy zařízení, jež se musí pÅ™i užívání poÄítaÄové sestavy bezprostÅ™ednÄ› využívat, a tedy jsou uživatelům obvykle na oÄích. Pak nemůžete neuvidÄ›t ani poÄítaÄovou skříň a elektrický zdroj, které jsou také na oÄích.
Pokud jste pak tÄ›mi, kdo dosud neznají pojem hardware, pak vÄ›zte, že už ho pÅ™inejmenším zÄásti znáte. Protože hardware je i to, na co jste se právÄ› pÅ™ed chvílí se mnou dívali.

deska okruhy

A kdybyste se v tom snad zaÄali vrtat, k Äemuž vás ale nenabádám a nepÅ™ebírám žádnou zodpovÄ›dnost, pokud tak uÄiníte, nalezli byste i další souÄásti Äi přídavná zařízení. Z poÄítaÄové skřínÄ› byste mohli možná vydolovat pevný disk, zvukovou, grafickou Äi síťovou kartu, základní desku, sbÄ›rnici, mikroprocesor Äi operaÄní paměť, po spojovacích kabelech byste se mohli dobrat až ke skeneru, tiskárnÄ›, webové kameÅ™e nebo dalším souÄástem a zařízením. A i to vÅ¡echno je hardware.
Hardware je na poÄítaÄové sestavÄ› zkrátka vÅ¡e, co je hmatatelné, Äeho se lze dotknout. Je to to, co si v rukou pÅ™ineseme nebo pÅ™ivezeme z obchodu, co si sestavíme nebo necháme sestavit a co nám pak zabírá nÄ›jaké místo.

nakreslený monitor

Čímž se toto liší od svého protÄ›jÅ¡ku, softwaru, ke kterému patří pro zmÄ›nu programy, jež uchopit nejde, jež jsou virtuální. Ale aÄ jsou nehmatatelné, jsou právÄ› díky hardwaru využitelné, jenom díky hardwaru nám mohou prokazovat své služby.
A pro svůj význam, který hardware má, byste urÄitÄ› mÄ›li tento pojem znát. Protože nebýt tohoto, nemÄ›li byste vlastnÄ› vůbec žádný poÄítaÄ. A ani s tím sebelepším programovým vybavením byste pak nedokázali vůbec nic. Protože poÄítaÄ jako takový, to je právÄ› hardware. A hardware je prvním pÅ™edpokladem k tomu, abyste mohli s výpoÄetní technikou pracovat a využívat její možnosti.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Share on facebook
Sdílet na Facebooku