Znáte pojem hardware?


Kdykoliv je potÅ™eba využít výpoÄetní techniku, neobejde se to bez využití hardwaru. Ti z nás, kteří tento pojem znají, vÄ›dí samozÅ™ejmÄ› naprosto dokonale, proÄ je tomu tak. Ale co ti z naÅ¡ich Å™ad, kteří pojem hardware dosud neznají, respektive jimž tento zrovna moc neříká? Ti ho pochopitelnÄ› musí použít též, jenom možná vůbec netuší, že ho používají, jakkoliv je to zjevné. Protože co to ten hardware je? To je pÅ™ece tak jednoduché! To je pÅ™ece vÅ¡echno, co je na výpoÄetní technice hmatatelné, co fyzicky existuje.

Äerná klávesnice

Pokud se bavíme o hardwaru, máme tím na mysli to, Äemu se obvykle říká poÄítaÄ, plus navrch i to, co se k tomuto dá nÄ›jakým způsobem pÅ™ipojit, aby to plnilo urÄitou úlohu, jež se od toho oÄekává.
K hardwaru tak patří, vezmeme-li to od základu, poÄítaÄová skříň se vÅ¡emi souÄástmi, které jsou do ní zabudovány, tedy s tÄ›mi různými grafickými, zvukovými a síťovými kartami, pevnými disky, ventilátorem a podobnÄ›.
Pak se sem Å™adí ty naprosto běžné a notoricky známé vÄ›ci, jako jsou monitor, klávesnice a poÄítaÄová myÅ¡, bez nichž by bylo prakticky nemožné takový poÄítaÄ obsluhovat a využívat.
Ale tím to jeÅ¡tÄ› ani zdaleka nekonÄí, protože různých zařízení, která se s výpoÄetní technikou pojí, existuje spousta. Jsou tu tÅ™eba i tiskárny, skenery, reproduktory, webkamery, je tu to Äi ono. O Äem už tÅ™eba nemají laici ani tuÅ¡ení.
Zkrátka a dobÅ™e se pojmem hardware oznaÄuje to, co existuje fyzicky, na co si můžeme sáhnout a manipulovat s tím.

bílá klávesnice

Mohlo by se tedy zdát, že je hardware tím nejzásadnÄ›jším, co se výpoÄetní techniky týká. Protože nebýt tohoto, nemohli bychom s výpoÄetní technikou vlastnÄ› vůbec pracovat. NemÄ›li bychom na Äem spouÅ¡tÄ›t programy a vÅ¡e by bylo marné. OvÅ¡em jakkoliv je hardware nesmírnÄ› důležitý, není ani tento vším. Bez nainstalovaného softwaru by totiž nic nedÄ›lal. A kvůli tomu bychom si pÅ™ece poÄítaÄe nepoÅ™izovali.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Share on facebook
Sdílet na Facebooku