Znáte hardware?


Každá branže, které se lidé vÄ›nují, má svoji vlastní hantýrku, svoji terminologii. A té obvykle rozumí jenom zasvÄ›cení lidé, ti, kteří se danou problematikou zaobírají a rozumí jí více než dostateÄnÄ›. V oblasti výpoÄetní techniky je tomu pochopitelnÄ› také tak, i zde je celá Å™ada tu více a tu ménÄ› odborných termínů, kterým my laikové tÅ™eba ani za mák nerozumíme. Ale to nás vlastnÄ› nemusí vůbec znepokojovat, protože vÄ›tÅ¡inu z této odborné terminologie znát nemusíme. Není nám to v každodenním životÄ› k niÄemu, protože nám o tom obvykle nikdo nic neříká, a kdybychom to znali a chtÄ›li se o tom bavit s nÄ›kým jiným, stejnÄ› bychom si nepopovídali.

nabíjecí kabel

Složitou odbornou terminologii z oblasti výpoÄetní techniky tedy zná skuteÄnÄ› jenom málokdo. Ale protože jsou poÄítaÄe a podobná zařízení používány i laickou veÅ™ejností, mezi níž tyto záležitosti nÄ›kdy pÅ™ijdou na pÅ™etÅ™es, je pÅ™ece jenom záhodno znát aspoň ty nejzákladnÄ›jší termíny, jež se s takovými poÄítaÄi a jejich přísluÅ¡enstvím pojí.

paměť RAM

Každý z nás by mÄ›l znát aspoň nÄ›co jako tÅ™eba hardware. A co vy? Znáte tÅ™eba právÄ› toto slovo? UrÄitÄ› už jste ho nÄ›kdy slyÅ¡eli, ale dokážete vysvÄ›tlit, co toto v reálu znamená?
Pokud nevíte, pojÄte se nyní trochu pouÄit. Abyste si nÄ›kde neudÄ›lali ostudu.
Hardware, to je poÄítaÄová skříň a vÅ¡e, co je v této ukryto. Hardware je ale také k ní pÅ™ipojený monitor, klávesnice, poÄítaÄová myÅ¡, skener, tiskárna, reproduktory, webkamera atd. JednoduÅ¡e Å™eÄeno je to vÅ¡echno to, na co si u poÄítaÄových sestav a jejich přísluÅ¡enství můžeme sáhnout, v Äem se můžeme vrtat, prostÄ› co fyzicky existuje. Je to to, do Äeho se dá praÅ¡tit nebo kopnout, když to neplní svoji funkci, co se dá pÅ™inést tÅ™eba i s funÄ›ním z prodejny a odnést do opravny.

A pamatujte si to. Budete urÄitÄ› považováni za znalce, až vám to manžel(ka) hodí na hlavu a vy v sanitce zmíníte, že vás zranilo ne takové to tamto, ale váš hardware.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Share on facebook
Sdílet na Facebooku