Zajímavosti o obnovitelných zdrojích

Hlavním světovým zdrojem obnovitelné energie jsou hydroelektrárny. Energii vytváří pomocí přehrad, jejichž voda pohybuje turbínami. Dalším zajímavým zdrojem čisté energie jsou biopaliva, která jsou tvořená rostlinným materiálem. Podobné je i využití biomasy, což je odpad zahrnující vše od slupek od banánů po zemědělský odpad. Potom máme sluneční energii, která zažívá významný rozvoj v současné době. Zajímavé jsou i větrné elektrárny využívající sílu větru. Mluví se i o geotermální energii, která je vytvořená přírodními tepelnými zdroji, které se nachází pod zemským povrchem.

větrná elektrárna

Obnovitelné zdroje jako řešení problému globálního oteplování

Pomocí obnovitelných zdrojů můžeme v budoucnu uspokojit poptávku po energii a neničit devastujícím způsobem planetu, jak se to děje v současné době díky fosilním palivům (ropa, plyn, uhlí). Znečištění může změnit klima i tisíce kilometrů daleko od místa, kde se produkuje. Proto je význam čistých zdrojů stále větší a může ovlivnit zásadním způsobem kvalitu životního prostředí, aniž by se lidstvo muselo vrátit do doby kamenné.
Ve srovnání s fosilním palivem nevytváří výroba energie z obnovitelných zdrojů žádné plyny, které zvyšují skleníkový efekt a jsou považované za problém spojený s globální oteplováním.

potrubí hydroelektrárny

Geotermální energie

Nedávné studie geotermální energie uvádí, že na celém světě je více geotermální energie, než je získáváno za pomocí fosilních paliv. Jen tuto energii ještě neumíme v plné míře využít.  To stejné platí o solární energii, kterou teprve v posledních desetiletích začínáme více využívat.

Výhody energie z obnovitelných zdrojů

Další nespornou výhodou obnovitelných zdrojů je skutečnost, že se nachází v místech využití a nebude nutné stavět složitá dopravní zařízení k dopravě, jako je třeba ropovod a plynovod z Ruska.
Mezinárodní energetická agentura uvádí, že by mohla být energie z obnovitelných zdrojů dokonce levnější než ta z fosilních paliv.
Jen pro zajímavost: větrná turbína nejmodernější generace umístěná na vhodném místě, je schopná vyrobit elektřinu pro 360 domácností (to je menší česká vesnice).


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Share on facebook
Sdílet na Facebooku