Vše může být jinak

Už odedávna se traduje, že ten, kdo má peníze, je na tom dobře. A čím víc jich má, tím je na tom lépe. Jenže jakkoliv tomu tak obvykle je, i výjimky z tohoto pravidla se najdou. A čím víc finančních prostředků pak člověk má, tím tvrdší může být v libovolném okamžiku jeho pád třeba až na samotné dno. Protože mít peníze sice může, ale také nemusí být terno. Jak by už mnozí mohli vyprávět.
Kolik jenom existuje rizik, jež mohou finance negativně ovlivnit! O některých z nich slýcháme nejednou všichni, jiná jsou nám ale klidně i skrytá, avšak přesto nebezpečná. Zmiňme si tu alespoň některá z nich.
vějíř bankovek

Každé měně bez výjimky hrozí třeba inflace. Onen někdy téměř neviditelný a jindy klidně i naprosto zřejmý nepřítel, ukusující postupem času z reálné hodnoty měny. Jak čas běží, přibývá na trhu peněz, a pokud je těchto více než toho, co si za ně lze pořizovat, dochází k poklesu jejich reálné hodnoty. A tak ten, kdo peníze má a kdo je nezvládne šikovně investovat, může mít sice třeba stále stejný nebo i vyšší nominální hodnotu těchto, ale přesto na tom být čím dál hůř.
Dále měně hrozí třeba i devalvace. Když zkrátka dosáhne dluh jednoho státu státům jiným neúnosné míry, musí se zhoršit i kurs jeho měny k měnám cizím. Čímž se stane práce lidí v zemi s devalvovanou měnou levnější pro cizince s měnou jinou, zboží se tím pádem zlevní a zájem o ně ze strany ciziny vzroste, čímž se deficit v zahraničním obchodě snáze vyrovnává. A ti, kdo mají měnu, to třeba bezprostředně nepocítí, ale časem to má vliv i na ně. A to proto, že se pro ně stane dovážené zboží dražším, stejně jako třeba podraží i cizí služby, suroviny či cestování a podobně.
naditá kapsa

A dojít může třeba i na měnovou reformu, jež může být motivována lecčím, ale ať tak či onak se lidí také dotkne. Protože někdy dojde ke zneplatnění dosavadní měny bez náhrady, někdy je její výměna za měnu novou nějakým způsobem nevýhodná, a každopádně ji provází nejistota, jež škodí každé měně bez výjimky.
A tak je dobré peníze mít. Ale rozhodně nemá smysl jim podřizovat vše, co v životě máme. Nemuselo by nám pak totiž nic zbýt.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Share on facebook
Sdílet na Facebooku