Víte, co je software?


VÄ›tÅ¡ina z nás už asi slovo software nÄ›kde zaslechla. PÅ™edevším v případÄ›, že dotyÄní vlastní nebo aspoň používají výpoÄetní techniku, se kterou je tento termín neoddiskutovatelnÄ› spojen. Ale slyÅ¡et už mohli tento odborný termín i ti, kteří poÄítaÄ nepoužívají, byÅ¥ jim to zÅ™ejmÄ› nebylo nijak ku prospÄ›chu.
Jenže slyÅ¡et nÄ›jaké slovo jeÅ¡tÄ› neznamená, že to ÄlovÄ›ku k nÄ›Äemu je. Takovému slovu se také musí rozumÄ›t, musí se vÄ›dÄ›t, co je tímto mínÄ›no. A kdyby to nÄ›kdo z oboru výpoÄetní techniky nevÄ›dÄ›l, byl by to závažný nedostatek.
A proto se vás preventivně zeptám, zda víte, co to ten software je.

programování poÄítaÄe

Pokud víte, oÄ jde, je vÅ¡e v nejlepším pořádku. Ale pokud v tomto tápete, bylo by nejspíše záhodno s tím nÄ›co udÄ›lat. Tedy by to asi chtÄ›lo vás pouÄit, abyste to vÄ›dÄ›li, netápali a případnÄ› si takovou neznalostí neudÄ›lali ostudu. Protože kdyby se s vámi nÄ›kdy nÄ›kdo chtÄ›l o této problematice bavit a vy byste si hned zkraje spojovali software tÅ™eba se soft tenisem, nepÅ™idalo by vám to právÄ› na povÄ›sti.
A co že to tedy ten software je?
Je to vlastnÄ› docela prosté. Pod tímto slovem se souhrnnÄ› ukrývají programy, které se využívají ve výpoÄetní technice.

zdrojový kód

Abychom mohli poÄítaÄe používat, potÅ™ebujeme totiž nejen hardware, tedy ony přístroje samotné, ale i to, co v nich umožňuje vykonávat žádoucí Äinnosti, co je jejich pomyslnou duší. A to je právÄ› software.
NÄ›které z takových programů dostaneme spolu s poÄítaÄem už ve chvílích, kdy si ho kupujeme, a to pÅ™inejmenším ty, jež slouží k tomu, aby se podaÅ™ilo poÄítaÄ zapnout a tento byl způsobilý k práci, další programy se sem pak instalují podle toho, co uživatel od své výpoÄetní techniky oÄekává a vyžaduje. Ale jak ty, tak i ony programy jsou softwarem.
Je tu jenom tak namátkou software umožňující na poÄítaÄi psát, kreslit Äi upravovat fotografie a obrázky, hrát hry, používat internet, spravovat složky, Å¡ifrovat… A bez toho se, jak jistÄ› uznáte, prostÄ› nedá obejít.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Share on facebook
Sdílet na Facebooku