Vědecké metody uplatněné v zemědělství

Rozsah technik dostupných k dosažení zvýšení výnosnosti a odolnosti rostlin se v průběhu let mění zásluhou vědeckého pokroku.

Inspirace přírodou

V genetickém dědictví všech živých organismů, a tedy i rostlin, příroda vytváří mutace, díky kterým se mění vlastnosti rostlin. Pozorný člověk vždy hledal tyto mutace a vytvářel nové druhy rostlin a vybíral z nich ty, které měly požadované vlastnosti. Využíval křížení rostlin a dál s nimi pracoval a experimentoval.
V praxi to například znamená, že všechny obiloviny, které známe, vznikly tímto způsobem a kdysi to byly divoké rostliny.

pole s kukuřicí a sójou

Zásah člověka

Přirozená mutace genetických vlastností je velmi pomalý proces. Aby se to urychlilo, jsou semena částečně ošetřena chemickými látkami nebo radioaktivitou, aby se zvýšila frekvence mutací a následně pravděpodobnost, že ve velkém množství rostlin vzniknou i takové mutace, které budou mít požadované vlastnosti.
V dnešní době je možné pomocí genetického inženýrství cíleně modifikovat geny a přenášet tak užitečné vlastnosti na rostliny. Mohou být například odolnější vůči určitému hmyzu. Přenesený gen nemusí nutně pocházet z jiné rostliny, ale může také pocházet z bakterie, houby, viru nebo zvířete. Takové vložení genů z různých druhů odlišuje zelené genetické inženýrství od tradičních zemědělských metod.

Nové možnosti v pěstování zemědělských plodin

V roce 1983 byla pěstována první geneticky modifikovaná rostlina. Dnes jsou na trhu odrůdy mnoha velkoplošně pěstovaných rostlin, jako je kukuřice, brambory, řepka, sója a bavlna.
Některé země se zatím těmto geneticky modifikovaným rostlinám brání. Například ve Švýcarsku je pěstovat ze zákona nelze. Jiné země, jako jsou Spojené státy, takové zábrany nemají a vzhledem k velké konkurenci, po těchto novinkách sahají postupně další země, i když tyto rostliny nepěstují v takovém rozsahu.

sklizeň obilí

Jako u všech věcí, je i v tomto případě nutné sledovat vliv geneticky upravených rostlin dlouhodobě. Zatím nebylo zjištěno žádné riziko pro životní prostředí a pro zdraví lidí a zvířat. 
Takto modifikované rostliny jsou odolnější vůči škůdcům, odolávají herbicidům, kterými se hubí plevel, zvládají lépe nepřízeň počasí. Modifikací lze dokonce zbavit rostliny nežádoucích alergenů, jako se tomu stalo například u rýže. Lze také zvýšit nutriční hodnotu takových rostlin.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Share on facebook
Sdílet na Facebooku