Tání ledovců: Vědci křičí na poplach

Postupné tání ledovců je nejvíce zjevné znamení upozorňující na ekologické problémy naší planety. Právě Grónsko je zemí, kde se vědci velice intenzivně věnují pozorování tohoto jevu. Podle moderních klimatických modelů se bude podle vědců tání zvyšovat každým rokem stále víc.

ledovce v Grónsku

Problém tání ledovců

Pomalé, ale intenzivní tání ledu je známo již řadu let a díky satelitním snímkům umí vědci vypočítat, jak bude situace vypadat v následujících letech. A nebude to nic dobrého.
Důsledky chování světa s rozvinutým průmyslem ovlivní celou planetu. Úbytek ledovců je doprovázený změnou klimatu a narušením rovnováhy hladin oceánů.
Právě grónské ledovce už nemají šanci na „uzdravení“ a ledová masa dosáhla kritického bodu.
V poslední době vědci zjistili, že grónské ledovce procházejí specifickým procesem. Obrovská ztráta ledu zaznamenaná za posledních 20 let je způsobena právě tímto jevem. Spočívá ve skutečnosti, že ledovce při ústupu přicházejí do styku s teplejšími masami vody pod nimi. Od 90. let 20. století proto zvýšení teploty oceánů způsobilo ztenčení grónských ledovců. Proto se staly nestabilními a je nemožné zastavit tání, aby se dosáhlo stavu rovnováhy.

Grónsko na mapě glóbusu

Studie o ledovcích Grónska

Tání ledovců, ke kterému dochází mnohem rychleji, než se očekávalo, bude mít pro planetu katastrofální následky. Podle nejnovější studie stoupne hladina moře do roku 2100 o 10 cm. Podle nejhoršího odhadu by to ale mohlo být 18 cm, za předpokladu, že emise měnící klima budou i nadále růst. Změny Golfského proudu budou mít také dopad na klima a způsobí extrémnější jevy. Nemluvě o rizicích pro půdu, a tedy pro biologickou rozmanitost. 
Ačkoliv se svět probudil, zdá se, že nyní již není cesty zpět. Je však důležité, aby byly ledové příkrovy i nadále sledovány, aby bylo možné posoudit, kolik hmoty každý rok ztrácejí. Tímto způsobem je možné alespoň připravit se na následující situace a zavádět průběžná bezpečnostní opatření ke zmírnění přírodní tragédie a přizpůsobení se.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Share on facebook
Sdílet na Facebooku