Petrologie

Některé vědní obory jsou většině nás známé natolik, že není nutné více vysvětlovat, čím se vlastně zabývají. Pokud bychom ale vyslovili název vědního oboru „petrologie“, pak by mnoho lidí jen zakroutilo hlavou.

detail mikroskopu

  • Petrologie je vědní obor, který se zabývá zkoumáním hornin.

Někdy se mohou zaměnit dva podobné názvy. Petrologie a petrografie. Obě tyto vědy se zabývají horninami, ale zásadním rozdílem mezi nimi je specializace. Petrologie se úzce zabývá především minerály. Za počátek vědeckého studia hornin se dá považovat polovina devatenáctého století. Rozvoj optického mikroskopu, polarizátoru a polarizačního mikroskopu tuto vědu totiž posunul o velký krok kupředu.

Petrolog Emanuel Bořický

Jedním z nejvýznamnějších českých petrologů je Emanuel Bořický. Byl to muž, který si rozhodně zaslouží naši pozornost. Budoucí profesor Bořický se narodil roku 1840 v Milíně na Příbramsku a osud mu nerozdal právě dobré karty. Už ve svých pěti letech osiřel, a tak vyhlídky na budoucí studium asi nebyly valné.

  • Přesto se mu podařilo díky silné vůli a podpoře příbuzných vystudovat pražskou Filosofickou fakultu, obor chemie a přírodověda.

barevné oblázky
Po dokončení studia vyučoval na středních školách a zároveň se věnoval badatelské činnosti na poli petrologie.Už v jeho necelých třiceti letech mu bylo nabídnuto místo kustoda mineralogických sbírek Musea Království českého. Jeho práce byla předčasně ukončena tragickou nehodou, kdy ve svých čtyřiceti letech zemřel na následky zranění, které utrpěl pádem při přecházení zamrzlé Vltavy.

  • Profesor Bořický je obdivuhodný především proto, že dokázal pracovat jakékoliv opory a horniny zkoumal ve výbrusech, které si doma vyráběl sám ručním broušením.
  • Jeho cílevědomost a píle přinesla výsledky v podobě petrografického zpracování několika skupin českých magmatických hornin.

Na jeho počest je od roku 1965 udělována Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy Medaile Emanuela Bořického za zásluhy v oborech petrologie, geochemie a mineralogie.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Share on facebook
Sdílet na Facebooku