Lidé a finance


Nikdo z lidí už si dnes snad ani nedokáže pÅ™edstavit, že by žil bez penÄ›z. JistÄ›, jsou situace, v nichž se bez nich dá klidnÄ› obejít, kdy je zrovna po ÄlovÄ›ku nikdo nežádá, je možné bez nich nÄ›jakou omezenou dobu existovat i tehdy, když sice jsou potÅ™eba, ale momentální platby lze odložit, ale delší dobu se bez nich prostÄ› obejít nelze. Finance jsou nÄ›Äím, s Äím už je dnes náš život neodmyslitelnÄ› spojen.
Každý se tak musí, aÅ¥ už chce nebo ne, zapojit do ekonomických procesů, které ve spoleÄnosti nevyhnutelnÄ› probíhají. NotnÄ› zjednoduÅ¡enÄ› Å™eÄeno musí pracovat a vytvářet hodnoty a souÄasnÄ› utrácet, aby byl zajiÅ¡tÄ›n obÄ›h zboží, služeb, a právÄ› onÄ›ch financí.

srolované bankovky

Tak už to prostÄ› chodí, a kdybychom se bez této reality mÄ›li obejít, s velkou pravdÄ›podobností by vÄ›tÅ¡ina z nás neobstála a z tÄ›ch ostatních by se stala smeÄka ženoucí se za jakoukoliv koÅ™istí ve snaze pÅ™ežít. Zatímco díky financím máme civilizaci, a to docela vyspÄ›lou. Protože finanÄní transakce umožňují naÅ¡incům získávat vÅ¡e potÅ™ebné, díky financím si můžeme dopřát tak vysoký standard, jaký není dopřán žádnému jinému volnÄ› žijícímu živoÄiÅ¡nému druhu.

dva tisíce

OvÅ¡em finance nejsou rozhodnÄ› nic jednoduchého, jakkoliv by to tak možná mohlo kdekomu pÅ™ipadat. Ono totiž nestaÄí jenom natisknout nÄ›jaké bankovky a vyrazit nÄ›jaké mince, říct, že odteÄ má uvedená mÄ›na urÄitou hodnotu, a pustit takové peníze do obÄ›hu. Tady je tÅ™eba i nejedna regulace, aby nedocházelo k nežádoucím výkyvům kurzu takové mÄ›ny, tady je tÅ™eba postarat se, aby mÄ›ly takové finance důvÄ›ru veÅ™ejnosti, ale aby byl i zájem je pro zmÄ›nu utrácet, a ne si je jenom Å¡kudlit pro sebe jako urÄité poukázky na Å¡tÄ›stí, které by se v budoucnu mohly využít. Je tÅ™eba si poÄínat tak, aby mÄ›ly finanÄní prostÅ™edky svou co nejdokonalejší povÄ›st, aby se ujaly a mohly plnit vÅ¡e, co se od nich oÄekává. V takovém případÄ› je totiž placení penÄ›zi k nezaplacení.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Share on facebook
Sdílet na Facebooku