Kriminalistika je věda

Pokud se řekne termín „vědní obor“, většina z nás si pod tím představí fyziku, biologii, lékařství nebo matematiku. Jen málokoho napadne, že i kriminalistika může být vědním oborem. Tento vědní obor se zabývá několika záležitostmi, které mají vzájemnou souvislost.

koule na nohu pro trestance

 • zkoumání skutku trestného činu
 • zkoumání osoby – pachatele
 • zkoumání stop trestného činu a nositele těchto stop.

Kriminalistika je velice složitý mechanismus, který se rozděluje na několik částí.

 • obecnou kriminalistiku
 • kriminalistické učení o trestném činu
 • kriminalistické metody odhalování trestných činů
 • učení o stopách, které vedou k odhaleni pachatele
 • vyšetřování trestných činů
 • preventivní opatření trestných činů.

Vědní obor „kriminalistika“ je velice mladá

Kriminalistika jako vědní obor není příliš stará, protože se její vznik datuje teprve od devatenáctého století. Kriminálními činy se ale lidé zabývali a řešili je odnepaměti. Vždy byli mezi námi lidé, kteří se snažili škodit bližnímu a mít z toho buď prospěch nebo potěšení.

Kriminologie a penologie

Dalším z vědních oborů, který s kriminalistikou úzce souvisí, je kriminologie. Jde o vědu, která se zabývá kriminalitou (zločinností), pachateli trestných činů, obětmi trestných činů. Kriminologie spolupracuje s celou řadou dalších vědních oborů. Jedním z nich je například penologie. Tento zajímavý název pochází z latiny a řečtiny. Poena = trest. Logos = slovo.

tři vězni v pruhovaném mundůru

 • Je tedy zřejmé, že obor penologie se bude zabývat tresty.
 • Což znamená podmínky pro výkon trestu, vězeňstvím a možností alternativních trestů.

Má také za úkol zkoumat, jak byly konkrétní tresty účinné a jaká byla recidiva. Kriminalistické metody jsou v současné době na stále lepší úrovni. A to především díky rozvoji dalších vědních oborů. Patří k nim pochopitelně i lékařská věda a její novodobé poznatky.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Share on facebook
Sdílet na Facebooku