Darwinova evoluční teorie

Za zakladatele evoluční biologie je považován Charles Robert Darwin. Přesto, že mnoho jeho myšlenek bylo časem překonáno, hlavní bylo, že rozpoutal debaty ohledně evoluční teorie a přirozeného výběru druhů. Svou evoluční teorii začal rozvíjet už roku 1831 během plavby na lodi Beagle.

busta Charlese Darwina

  • Tato loď měla za úkol podniknout expedici kolem pobřeží Jižní Ameriky.
  • Jednalo se o druhou expedici, která vstoupila do dějin právě přítomností budoucího slavného vědce na palubě.

Poznatky, které Darwin během této plavby získal, formuloval do díla s názvem O původu druhů. Nejvíce ho zaujalo souostroví Galapágy, na kterém hnízdilo velké množství pěnkavovitých ptáků. Vzhledem k tomu, že se jednotlivé druhy od sebe lišily prakticky jen tvarem a velikostí zobáku, domníval se Darwin, že mají společného předka. Tuto teorii pak přenesl i oblasti ostatních živočichů.

  • Podle něho se všechna zvířata vyvinula ze čtyř nebo pěti společných předků.
  • U rostlin připouštěl stejné množství.

Jeho teorie byla založena na tvrzení, že jsou organismy schopné přizpůsobovat se měnícím podmínkám a tím pádem přežijí jen nejsilnější, kteří dají základ novému druhu.

Své poznatky formuloval srozumitelně

Darwin se věnoval své evoluční teorii více než dvacet let. Poté své poznatky nechal vydat tiskem. Velkým plus této knihy bylo především to, že byla srozumitelná i laikům. Proto vzbudila velký ohlas a zájem. Kolem jeho poznatků se rozběhly debaty ve všech odborných i neodborných kruzích.

evoluční vývoj člověka

  • Myšlenka několika společných předků byla přijata bez problémů.
  • Horší to bylo s přirozeným výběrem.

Ale postupem času byl přijat i tento názor tohoto světově uznávaného vědce. Darwinovo pojednání O původů druhů si našlo cestu i k nám. V češtině byla kniha vydána poprvé v roce 1914. Podruhé se jí dostalo pozornosti roku 1953 a třetí vydání pochází z roku 2007.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Share on facebook
Sdílet na Facebooku