Co že je to hardware?


Kdo chce držet krok s dobou, musí být dnes pÅ™inejmenším průmÄ›rným uživatelem výpoÄetní techniky. Protože bez poÄítaÄe už se dnes nedá ve vÄ›tÅ¡inÄ› oblastí života obstát, a ten, kdo poÄítaÄ nevyužívá, tak je zbaven možnosti uspÄ›t mezi ostatními.
A pokud si snad nÄ›kdo pořídí jeden podobný exemplář výpoÄetní techniky, nÄ›kam si ho postaví a pak na nÄ›j víceménÄ› ani nesáhne, sice může na první pohled vzbuzovat dojem nÄ›koho, kdo splňuje kritéria typická pro moderního ÄlovÄ›ka, ale tímto se ve skuteÄnosti nestane.

foto notebooku

Aby totiž nÄ›kdo byl poÄítaÄovÄ› gramotný, musí také zvládnout pÅ™inejmenším uživatelské základy, a to obnáší nezbytnÄ› i znalost elementární terminologie. VždyÅ¥ ten, koho nachytají na Å¡vestkách tÅ™eba tehdy, když ani nedokáže definovat pojem hardware, se spolehlivÄ› znemožní mezi vÅ¡emi, kdo od nÄ›j alespoň povÄ›domí o problematice výpoÄetní techniky oÄekávají.

A co že se tedy za pojmem hardware skrývá?

V případÄ› běžných uživatelských poÄítaÄů jde pÅ™edevším o poÄítaÄovou skříň, monitor, klávesnici, myÅ¡, elektrický zdroj, základní desku, sbÄ›rnici, mikroprocesor, operaÄní paměť, pevný disk, grafickou, zvukovou a síťovou kartu a různá vstupní a výstupní zařízení, jako jsou tiskárny, skenery a podobnÄ›.

Tedy je to to, co ÄlovÄ›k může uchopit do ruky, co může vidÄ›t na vlastní oÄi a tÅ™eba si to pustit na vlastní nohu, do Äeho může (pochopitelnÄ› zbyteÄnÄ›) praÅ¡tit nebo kopnout, kdykoliv to nefunguje tak, jak to fungovat má.

tiskárna poÄítaÄe

Ale je logické a vÅ¡em obeznámeným lidem zÅ™ejmé, že trestat hardware za to, že nÄ›co nefunguje, nemá smysl. Protože tím se nic nespraví. RozhodnÄ› tedy ne v případÄ›, že je sice hardware první na ránÄ›, ale za problémy nemůže tento, ale naopak software. Který se nám může virtuálnÄ› posmívat, protože tomu nic udÄ›lat nemůžeme. Ten je totiž na rozdíl od hardware nehmotný a ÄlovÄ›kem neuchopitelný.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Share on facebook
Sdílet na Facebooku