Co obnáší software?


Pokud se vÄ›nujete používání výpoÄetní techniky, je logické, že se neobejdete bez softwaru. Nebo – mám-li být pÅ™esnÄ›jší – obeÅ¡li byste se i bez tohoto, ovÅ¡em pak by se dala veÅ¡kerá výpoÄetní technika, tÅ™eba i ta sebedokonalejší, využívat maximálnÄ› tak jako těžítko nebo nÄ›jaký jiný naprosto nefunkÄní pÅ™edmÄ›t skládající se z kovu, plastu, skla a dalšího materiálu.

jedniÄky a nuly

Je to právÄ› software, co pomyslnÄ› vdechne poÄítaÄům život. Je to software, díky nÄ›muž vykonávají grafické, síťové a zvukové karty, pevný disk, RAM a další souÄásti poÄítaÄe nÄ›jakou funkci, díky nÄ›mu se na monitoru objevuje to, co se tu objevuje, díky nÄ›mu se dá dejme tomu skenovat, tisknout, psát, stahovat leccos z internetu, software umožňuje úpravu obrázků, vytváření a ukládání nejrůznÄ›jších materiálů v nejrůznÄ›jších formátech… Což by bez softwaru absolutnÄ› nepÅ™ipadalo v Ãºvahu.
Software je tedy nezbytnou souÄástí výpoÄetní techniky. Je nezbytný, aÄ ho vlastnÄ› nikdo nikdy nemůže ani uvidÄ›t, ani uchopit. To, co z nÄ›j máme, je jenom to, co s jeho pomocí vzniká.
Takový software je nainstalovaný do poÄítaÄe a setrvává v tomto, dokud se nám ho nepodaří nÄ›jak (chtÄ›nÄ› Äi nechtÄ›nÄ›) smazat. Je tu nahraný a Äeká na to, až ho vlastník poÄítaÄe využije. NÄ›kdy naprosto automaticky, to když se poÄítaÄ zapne a tím se spustí jeho běžný chod, nÄ›kdy cílenÄ›, to když si tu ÄlovÄ›k otevÅ™e program, který pro chod poÄítaÄe nezbytný není, který je tu od toho, aby splnil svou osobitou funkci, když je této zrovna tÅ™eba.

binární systém

Takový software nám tedy dává možnost využívat poÄítaÄe a jejich souÄásti a přísluÅ¡enství tak, jak jsme na to zvyklí. Díky nÄ›mu funguje to, co by jinak bylo jenom zbyteÄnou hromádkou pospojovaných souÄástí bez jakékoliv funkce. A proto je takový software nezbytný každému, kdo nÄ›jakou výpoÄetní techniku nÄ›jak využívá. A na důležitosti mu nic neubírá ani ta skuteÄnost, že sám takový software není a nikdy nebude k vidÄ›ní ani k uchopení.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Share on facebook
Sdílet na Facebooku