Co je to ten software?


PÅ™ijde-li nÄ›kdy nÄ›kde Å™eÄ na výpoÄetní techniku, obvykle padají nejrůznÄ›jší odborné termíny a jiná leckomu neznámá slova. Nemůže tomu ani být jinak, protože jde o odbornou záležitost, a ta se prostÄ› bez využití náležitých termínů z branže neobejde.
Je pochopitelné, že leckterým z takových pojmů laikové nerozumí. ProstÄ› se s nimi nesetkávají, nepoužívají je, a tudíž ani nemohou vÄ›dÄ›t, oÄ Å¾e se jedná.
OvÅ¡em jsou i termíny z oboru výpoÄetní techniky, kterým by i neodborníci rozumÄ›t mÄ›li. Protože jde o samotné základy, které se považují za automaticky chápané, a ten, kdo jim nerozumí, je tak nevyhnutelnÄ› zcela ‚mimo mísu‘.

bílý poÄítaÄ

VezmÄ›me si tÅ™eba slovo software. Copak je vůbec možné, aby ho nÄ›kdo neznal, když ho používá každý, kdo se kdy dostal do kontaktu s nÄ›jakou podobnou technikou? A pÅ™ece se najde dost tÄ›ch, kteří nechápou až tak docela nebo možná dokonce vůbec, co toto slovo obnáší. A to je pochopitelnÄ› chyba, již bychom mÄ›li napravit.
A proto si pojÄme aspoň krátce a jednoduÅ¡e říci, co to software je.
Jedná se vlastnÄ› o jakékoliv programy, které kdy nÄ›kdo vytvoÅ™il a které se dají do techniky zvané výpoÄetní nainstalovat. AÄkoliv jsou takové programy zcela nehmotné, do rukou je nevezmeme a oÄima neuvidíme, jsou tyto naprosto nezbytné. A to proto, že právÄ› díky nim plní poÄítaÄe své funkce.

laptop na stole

NÄ›které z podobných programů umí to, jiné ono, ale poslouží jedinÄ› tehdy, když se provozují v náležitém technickém zařízení. Samy o sobÄ› nejsou nic než nahrávka na nÄ›kterém nosiÄi, která nikomu niÄím neposlouží.
NÄ›které z programů patřících mezi software bývají v poÄítaÄi nainstalovány automaticky od poÄátku a slouží k tomu, aby poÄítaÄ vůbec fungoval, jiné jsou volitelné podle toho, co uživatel od poÄítaÄe oÄekává. Ale i ten i onen software má jedno spoleÄné. Kdyby ho nebylo, mohli bychom poÄítaÄe rovnou vyhodit.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Share on facebook
Sdílet na Facebooku