Co je to ten hardware?


Není už dávno niÄím neobvyklým, že i naÅ¡inci využívají mÄ›rou vrchovatou služby, jež jim může nabídnout výpoÄetní technika. K poÄítaÄům a jim podobným zařízením má dnes přístup kdekdo, na tom, že je mají lidé i doma vlastní, už také dávno není nic, nad Äím bychom se pozastavovali tÅ™eba i v nÄ›mém úžasu. A protože takováto zařízení k nejrůznÄ›jším Äinnostem využíváme, mÄ›li bychom alespoň v minimálním rozsahu vÄ›dÄ›t, co se za tÄ›mito skrývá, co je co.

kreslený poÄítaÄ

Lidé užívající poÄítaÄe by tak mÄ›li urÄitÄ› vÄ›dÄ›t například to, co je to hardware. A pokud víte, co to je, nedivte se – skuteÄnÄ› je mezi námi doposud dost lidí, kteří to nevÄ›dí. NevÄ›dí to, byÅ¥ s tím mají nezbytnÄ› co do ÄinÄ›ní, kdykoliv tuto techniku využívají. Protože se bez hardwaru neobejdou.
Pokud pak nevíte, co to hardware je, lze vám to vlastnÄ› vysvÄ›tlit i docela jednoduÅ¡e. PÅ™edstavte si, že byste chtÄ›li použít poÄítaÄ, ale zjistili byste, že tak nemůžete uÄinit, protože ho nemáte. Tam, kde by mÄ›l stát, by nebylo zhola nic. Co by vám tu v takovém případÄ› scházelo? PrávÄ› hardware.
Hardware je zkrátka vÅ¡echno to hmotné, co s výpoÄetní technikou souvisí, vÅ¡echno to, Äeho se lze dotknout a co je tu k tomu, aby se v tom spouÅ¡tÄ›ly programy (software) a aby nám to prokazovalo urÄité služby.

poÄítaÄová sestava

Když sedíte u poÄítaÄe, hledíte pÅ™edevším na monitor, který je souÄástí takového hardwaru. PÅ™itom nejspíše vyÅ¥ukáváte nÄ›co na klávesnici, která je také hardwarem, pojíždíte po podložce myší, jež je hardwarem též. K tomu tu máte pochopitelnÄ› tu v podstatÄ› nejdůležitÄ›jší souÄást hardwaru, tedy poÄítaÄovou skříň s tím, co je v ní zabudováno, máte tu dejme tomu i tiskárnu, skener, reproduktory, webkameru, mikrofon a sluchátka… ProstÄ› tu máte vÅ¡echno to, co jste si do poÄítaÄové sestavy pospojovali anebo nechali pospojovat. A jakmile se toho můžete dotýkat, jedná se o hardware.
A jestli tvrdíte, že jste hardware jeÅ¡tÄ› nevidÄ›li, znamená to, že nevíte oÄ jde. Nebo že jste jeÅ¡tÄ› nikdy na žádný poÄítaÄ a jeho přísluÅ¡enství nenarazili.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Share on facebook
Sdílet na Facebooku