Co je to software?


NejpozdÄ›ji ve chvíli, kdy se ÄlovÄ›k poprvé rozhodne zaÄít využívat výpoÄetní techniku, by mÄ›l tento zvÄ›dÄ›t, co to je software a k Äemu je tento dobrý. A to logicky z toho důvodu, že ho software bude provázet po celou dobu užívání zařízení, jež do oblasti výpoÄetní techniky spadají. AÅ¥ už bude pouze využívat poÄítaÄ nebo bude obsluhovat i jakákoliv další zařízení, která jsou s tímto propojena, vždy pro nÄ›j bude software sehrávat zásadní úlohu. Kdyby ho totiž nebylo, mohl by mít takový jedinec tÅ™eba i ten naprosto nejmodernÄ›jší a nejdokonalejší poÄítaÄ, a pÅ™esto by mu tento nebyl vůbec nic platný.

kódování poÄítaÄe

Termín software v sobÄ› totiž zahrnuje veÅ¡keré programy, které kdy byly pro výpoÄetní techniku vytvoÅ™eny, které se do poÄítaÄů instalují a následnÄ› v nich plní svoji funkci, pro kterou byly stvoÅ™eny. A jak si každý lehce domyslí, kdyby neexistovaly takové programy, mohli bychom si sice poÄítaÄe a jejich přísluÅ¡enství poÅ™izovat, jenže by nám tyto přístroje nebyly vůbec k niÄemu. Pokud bychom je tedy nehodlali využívat jako neskuteÄnÄ› drahá těžítka nebo nÄ›co, Äím by se jenom zaplnil nevyužívaný prostor.
Mezi software patří v první Å™adÄ› programy, které uvádÄ›jí takový poÄítaÄ v chod. Ty jsou nezbytné, aby se onen přístroj vůbec spustil, aby byl pÅ™ipraven plnit nÄ›jaké úkoly, a proto bývají do takových poÄítaÄů instalovány automaticky a v první Å™adÄ›. A následnÄ› pak pÅ™icházejí ke slovu i programy další, ty, jež už jsou stvoÅ™eny k tomu, aby plnily urÄité konkrétní úkoly, ty, díky nimž můžeme na poÄítaÄích psát, zpracovávat obrázky Äi videa, kreslit, hrát hry…

poÄítaÄová technologie

Softwaru je nepÅ™eberné množství. Protože si každá Äinnost provozovaná na poÄítaÄích žádá své. Je ho tolik, že bychom si ho my uživatelé nedokázali ani vyjmenovat, a dokonce ani experti by neznali vÅ¡echen, který je potenciálnÄ› využitelný. Ale to nevadí. Nemusíme vÄ›dÄ›t vÅ¡echno. StaÄí znát i jen ten software, který je nám potÅ™eba, díky nÄ›muž dosahujeme toho, Äeho chceme dosáhnout.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Share on facebook
Sdílet na Facebooku