Co je to software?


Slovo software už se u nás v posledních letech stalo dostateÄnÄ› rozšířeným pojmem. Nejednou se o nÄ›m píše, nejednou se o nÄ›m mluví, nejednou se o nÄ›m zmiňují reklamy, a nebude tedy urÄitÄ› mnoho tÄ›ch, jimž toto slovo naprosto uniklo, jež minulo – jak se říká – velkým obloukem. NÄ›kdy slýcháme tento pojem v souvislosti s nÄ›Äím pozitivním, nÄ›kdy jde o obyÄejné konstatování faktu, že tento existuje, a nÄ›kdy se na tomto pro zmÄ›nu nenechá nit suchá. A sice proto, že jakkoliv je software nÄ›Äím neviditelným a neuchopitelným, může nás nejrůznÄ›jším způsobem ovlivňovat, může nám tu pomáhat a tu pro zmÄ›nu Å¡kodit.

html kód

PozitivnÄ› obvykle vnímáme ten software, který si poÅ™izujeme k tomu, aby nám prokazoval dobré služby. Takových programů je nepÅ™eberné množství a vyjmenovat si je tu není vlastnÄ› vůbec možné, protože co chvíli vznikají další, a naopak mizí ty, jež splnily svoji úlohu a neobstály v soupeÅ™ení s jejich novÄ›jšími alternativami. Takový software získáváme nÄ›kdy za peníze, nÄ›kdy ale i zdarma, a používáme ho k tomu, k Äemu ho používat potÅ™ebujeme.
Software, jenž se naší přízni naopak netěší, a to plným právem, je ten, který nám Å¡kodí. A tím nemyslím jenom využitelné programy, které nám v naÅ¡ich zařízeních nÄ›kdy ‚stávkují‘ a neodvádí práci, již by odvádÄ›t mÄ›ly, ale pÅ™edevším to, co je zrozeno k tomu, aby si tím autor polepÅ¡il na úkor jiných uživatelů nebo aby tÄ›mto uÅ¡kodil.

software na CD

Mezi tento typ softwaru patří logicky pÅ™edevším ony známé viry, to, co může nÄ›komu krást data, nÄ›komu tato mazat nebo pozměňovat, nÄ›komu jeho poÄítaÄ zahlcovat, zpomalovat nebo i nenávratnÄ› zaÅ¡ifrovat Äi jinak poÅ¡kodit. A byÅ¥ o tento typ softwaru nestojíme, nejednou k nám stejnÄ› doputuje. A nám nezbývá nic jiného, než se ho pokouÅ¡et zbavit softwarem k tomu urÄeným, tedy tím v antivirových programech.
Prostě nám toho může software nabídnout i způsobit dost a dost. A to i navzdory tomu, že je vlastně sám o sobě neviditelný a námi neuchopitelný.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Share on facebook
Sdílet na Facebooku