Bez vědy bychom tu možná nebyli

Svět už byl dávno zaplaven nesčetnými objevy, vycházejícími z práce vědců. Lidé už dávno přestali být primitivními tvory a stali se vyspělými, a to právě díky vědě, jež jim k tomuto vytvořila vcelku ideální podmínky.
Kolik jenom už nám toho věda dala! A kolik z toho se nám stalo přímo nenahraditelným a nepostradatelným!

složité vzorce

Vždyť si to jenom vezměme:

  1. Chemie nám poskytla už tolik různých sloučenin a materiálů, které by se jinak v přírodě samy o sobě nikdy nevyskytly, a tolik sloučenin, jež nám prokazují své služby! A byť je dávno známou skutečností, že by bylo v případě některých takových materiálů a sloučenin lepší, kdyby světlo světa nespatřily, jsou prostě tady a využíváme je.
  2. Kdybychom postrádali medicínský výzkum, kolik nemocí by se nepodařilo vymýtit nebo aspoň dostat pod kontrolu! A kolik z nás by to stálo zdraví a pochopitelně i život!
  3. Kdyby nebyly uskutečněny objevy v oblasti zemědělství, kdyby nebyly vyšlechtěny nové odrůdy rostlin a nepřišlo by se na to, jak zefektivnit chov dobytka, neměli bychom dnes coby lidstvo daleko častěji co jíst a stávali se tak oběťmi hladomorů!
  4. Kdyby nebylo vědy zaměřené na energetiku, dodnes bychom žili ve tmě a vozili se v nejlepším případě povozy taženými zvířaty! Totiž vlastně bychom se vozili jen na hřbetech koní, protože i ty nejprimitivnější povozy musel někdo vymyslet a zkonstruovat, a i v tom byl kus vědy.
  5. Kdyby věda nezasáhla energetiku, dodnes bychom se v zimě hřáli leda tak u plamenů blesky zapálených ohňů a myli se leda tak v teplé části roku v chladné vodě vodních toků.

fyzikální výpočty
A podobných situací, kdy se nám staly výsledky vědeckotechnického výzkumu nezbytnými součástmi našich životů, je daleko více. A tak lze konstatovat, že je dobře, že tu věda byla, je a bude. Protože bez ní bychom tu možná nebyli ani my. A byli-li bychom, vypadali bychom natolik odlišně, že bychom se snad ani nepoznali.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Share on facebook
Sdílet na Facebooku