Bez softwaru to nejde


Umíte si pÅ™edstavit, že byste používali výpoÄetní techniku bez softwaru? Já ano. Mohli byste si s ní tÅ™eba vyzdobit místnost, mohli byste z ní utírat prach, použít ji dejme tomu jako obří těžítko, monitor by posloužil jako nepříliÅ¡ praktické tmavé zrcadlo. A jinak? Jinak nic. Kdyby totiž nebyl v poÄítaÄi software, nic by tu nefungovalo. Byl by to zcela nefunkÄní přístroj, kdybyste mÄ›li jenom hardware, tedy to, co se dá u poÄítaÄe vzít do ruky, a nic víc.

poÄítaÄ na stole

Software jsou totiž nejrůznÄ›jší programy, jež se dají do výpoÄetní techniky nainstalovat, a instalují se sem právÄ› proto, aby se mohlo v poÄítaÄi a jeho eventuálním dalším přísluÅ¡enství odehrávat to, co si od výpoÄetní techniky pÅ™ejeme.
Takové programy nám dávají možnost na poÄítaÄi psát, prohlížet si různé soubory, komunikovat pÅ™es internet, přísluÅ¡ný software nám dává možnosti tisknout na tiskárnÄ›, skenovat, upravovat snímky, hrát hry, vytvářet různé prezentace… VýÄet vÅ¡eho toho, co nám software umožňuje, by byl sáhodlouhý.
A protože jsou potÅ™eby jednotlivých uživatelů výpoÄetní techniky různé, a i hardware se Äasto liší jeden od druhého, používá každý naÅ¡inec takový software, jaký je mu dostupný, jaký je využitelný a potÅ™ebný. NÄ›které programy má ÄlovÄ›k v poÄítaÄi od samého zaÄátku, nÄ›které si sem nainstaluje dodateÄnÄ›, a když jsou tyto kompatibilní v hardwarem, tedy s tou hmotnou Äástí výpoÄetní techniky, je s nimi tÅ™eba i radost pracovat.

binární síť

I když jsou pochopitelnÄ› i programy, jež ÄlovÄ›ka nepotěší. K takovým patří pÅ™edevším to, co se dá souhrnnÄ› oznaÄit jako poÄítaÄové viry a co tu ÄlovÄ›ku Å¡kodí. I když vlastnÄ› jak komu – tomu, kdo je vytváří a pouÅ¡tí do svÄ›ta, slouží. A aby neÅ¡kodily, je tÅ™eba zajistit si antivirovou ochranu, což je vlastnÄ› také software.
Software je tedy stoprocentnÄ› zapotÅ™ebí. I když jde jenom o nÄ›jaké programy, které samotné nikdy neuvidíme na vlastní oÄi ani nevezmeme do ruky.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Share on facebook
Sdílet na Facebooku