Bez softwaru to nejde


VýpoÄetní technika se už dávno stala neodmyslitelnou souÄástí naÅ¡ich životů. Tato už dávno není jenom nÄ›Äím iluzorním, o Äem u nás nemá nikdo pomalu ani potuchy, už dávno tato není ani výluÄnou výsadou hrstky vyvolených a movitých jedinců. VýpoÄetní technika už se u nás dávno rozšířila a stala se nÄ›Äím, bez Äeho nejednou už ani nedovedeme žít. A je naprosto logické, že se u nás výpoÄetní technika stává nejen stále hojnÄ›jší, ale nabývá i na kvalitÄ›. Je stále více a více toho, k Äemu ji lze využívat, a i to, co je na ní tradiÄnÄ› využíváno, se neustále zdokonaluje.

umělá inteligence

A zdokonaluje se tu logicky nejenom to, co vidíme a co můžeme uchopit do rukou, tedy hardware, ale i to (a možná pÅ™edevším to), co je v této oblasti rukama neuchopitelné a samo o sobÄ› oÄima nezpozorovatelné, tedy to nazývané software.
A co že to vlastně ten software je? Jak tento pojem vysvětlit někomu, kdo ho není schopen pochopit, protože jde o něco, co mu nelze samotné ukázat?
NejjednoduÅ¡eji se dá software vysvÄ›tlit jako programy, které se instalují do výpoÄetní (a nejen výpoÄetní) techniky, aby zde umožňovaly fungování toho kterého zařízení. Takový hmotnÄ› neexistující program se nahraje dejme tomu do poÄítaÄe, pak se na tomto spustí a rázem se dá díky nÄ›mu dejme tomu psát, malovat, sledovat internet… ProstÄ› co program, to jiná uživateli nabízená možnost využití.

kód programování

A zatímco poÄítaÄ jako takový by byl zhola k niÄemu, byl by to jen přístroj bez jakéhokoliv využití, je tento díky nainstalovanému softwaru nÄ›Äím, co může poskytovat i přímo neocenitelné služby. Software je to, co vdechne výpoÄetní technice imaginární život, co z ní dÄ›lá pro lidi užiteÄný nástroj.
I když je nasnadÄ›, že stejnÄ› jako vÅ¡ude jinde se i v Å™adách softwaru najdou ‚Äerné ovce‘, jež uživatelům této techniky neprospívají, ale naopak Å¡kodí. A kdo už mÄ›l nÄ›kdy zavirovaný poÄítaÄ, ví, o Äem mluvím. Ale pÅ™esto je software užiteÄný. K Äemu by nám byly poÄítaÄe, které by bez nÄ›j nic neumÄ›ly, že?


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Share on facebook
Sdílet na Facebooku